ประวัติความเป็นมา

Details

 

     IMG 4976  

            บริษัท เจเอสพี แคสติ้ง จำกัด เริ่มก่อตั้งและดำเนินงานในวันที่ 18 เมษายน  พ.ศ. 2555 ประกอบกิจการหล่อโลหะเครื่องประดับ ชิ้นส่วนเครื่องประดับ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งต่าง รูปหล่อ และแกะสลักลวดลายลงวัสดุด้วยเครื่องเลเซอร์ มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 10  ปี เริ่มต้นครั้งแรกจากการประกอบกิจการโรงหล่อขนาดเล็กของตนเอง  กิจการเป็นที่เชื่อถือของลูกค้าในด้านการผลิต และเป็นที่ยอมรับคุณภาพด้านการผลิต ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป ร้านเครื่องประดับเงินขนาดเล็ก หรือบริษัทผลิตเครื่องประดับในจังหวัดเชียใหม่และลำพูน เมื่อกิจการต้องรับงานผลิตมากขึ้นทำให้โรงหล่อขนาดเล็กเดิม ไม่สามารถรองรับการผลิตได้ จึงจำเป็นที่จะต้องขยายพื้นที่การผลิต จึงได้สร้างโรงหล่อใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น  ให้ได้มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม ที่ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยรอบ ย้ายการผลิตทั้งหมดมาตั้งอยู่เลขที่ 439 หมุ่ 6 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50100 จดทะเบียนนิติบุคลในชื่อ บริษัท เจเอสพี แคสติ้ง จำกัด

   
© ALLROUNDER