บริการงานหล่อโลหะ

Details

 

       บริการด้านงานหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน งานพระพุทธรูปองค์เล็ก เหรียญพระ โดยทางบริษัทเราสามารถหล่อโลหะของลูกค้าได้หลากหลายประเภท เช่น หล่อเงิน , ทองเหลือง , ทองแดง,ทองหรือทองคำขาว 10K 14K 18K , เนื้อสัมฤทธิ์ ,  ฯลฯ  ลูกค้าสามารถนำชิ้นงานแว็กซ์มาหล่อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นเป็นต้นไป และสามารถรับงานในวันถัดไปได้เลย ส่วนทองหรือทองคำขาวที่ลูกค้าต้องการหล่อ ทางลูกค้าสามารถรับงานได้ภายในวันที่ลูกค้านำมาหล่อได้เลยอย่างรวดเร็ว

 

 

บริการด้านการหล่อเงิน(SILVER)

เป็นการหล่อเงิน 925 ลูกค้าสามารถเลือกได้ ที่จะนำเนื้อเงินมาเองหรือใช้เนื้อเงินกับบริษัทจัดให้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการด้านการหล่อทองเหลือง (BRASS)

 

 

 

 

 

 

   
© ALLROUNDER