ออกแบบผลิตภัณฑ์

Details

        กรรมวิธีในการผลิตเครื่องประดับในอดีตกาลนานกว่า 6000 ปี เป็นกระปวนการหล่อแบบไล่ขี้ผึ้ง หรือที่เรียกว่า Lost wax casting ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ ได้ถูกพัฒนามากขึ้น ทั้งในด้านเครื่องจักร วัสดุและเทคนิค การออกแบบผลิตภัณท์เป็นขั้นตอนเริ่มต้นก่อนการทำแม่พิมพ์ อาจได้จากการวาด ภาพด้วยมือ หรืออาจใช้การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได้ สำหรับนักออกชิ้นงานสำหรับงานหล่อโลหะที่ดี ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านงานหล่อโลหะพอสมควร เพราะหลังจากการวาดออกแบบเสร็จจะต้องนำไป ขึ้นรูปตัวต้นทั้งแบบโลหะ หรือการแกะแว็กซ์ ซึ่งรูปทรงบางอย่างอาจไม่สามารถนำมาขึ้นรูปและแกะแว็กซ์ได้ อาจทำให้ชิ้นงานที่หล่อออกมาแล้วไม่มีความแข็งแรง บางครั้งอาจเมื่อถึงขั้นตอนการเทหล่ออาจไม่สามารถทำการเทหล่อออกมาได้

kl002

kl003


 

   
© ALLROUNDER