ขัดเงาแต่งชิ้นงาน

Details

การขัดผิวละเอียดขั้นสุดท้าย

                เป็นขั้นตอนการขัดเงาโดยใช้ล้อขัดผ้าสักหลาด โดยใช้ยาขัดเงา เรียกว่า ยาแดง ยาขาว

ซึ่งจะทำให้ผิวเรียบเงาวาว สวยงาม

      

                         การแต่งชิ้นงาน                                                              การขัดเงาชิ้นงาน

   
© ALLROUNDER