งานเลี้ยงเปิดโรงงานใหม่

Details

ภาพงานวันเปิดโรงงานใหม่ เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555 ช่วงเช้าเป็นการทำบุญเลี้ยงพระ ช่วงเย็นเป็นงานเลี้ยงการเปิดโรงงานใหม่ และเป็นการขอบคุณลูกค้า

   
© ALLROUNDER