เทหล่อ

Details

IMG 4596     

อบกระบอกปูนในเตาอบให้ปูนมีความร้อนก่อนนำไปหล่อ

 

 

นำ กระบอกปูนที่อบให้เทียนละลายออกหมดแล้วเข้าในเตาอบอุณหภูมิสูง โดยปรับระดัอุณหภูมิให้เพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได จากต่ำไปหาสูง การอบครั้งนี้เพื่อปรับระดับอุณหภูมิของกระบอกปูนไม่ให้ต่ำจนเกินไปเพื่อไม่ให้ระดับความแตกต่างของอุณหภูมิของโลหะเหลวกับแบบปูน มีความแตกต่างกันจนเกินไปอุณหภูมิที่ใช้ประมาณ400 ? 450 องศาเซนเซียสเวลาที่ใช้ในการอบประมาณ 8 ชั่วโมง

IMG 4597กระบอกปูนที่อุณหภูมิได้ที่นำเข้าเครื่องเทหล่อ

 

 

การ หลอมโลหะ การหลอมสามารถทำได้โดยการใช้เตาหลอม สำหรับวิธีการแบบเดิมสำหรับการหล่อเหวี่ยงคือการหลอมโดยใช้หัวเชื่อมแก๊สเผา โลหะให้หลอมละลายโดยตรง ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมได้ และน้ำโลหะอาจมีสิ่งเจือปนในระหว่างทำการหลอม ถ้าหากคุณภาพน้ำโลหะไม่ดีก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชิ้นงานหล่อที่ได้

IMG 4593

เท่หล่อโลหะด้วยเครื่องเทหล่อ

 

 

เมื่อโลหะหลอมละลายอุณหภูมิได้ที่แล้วใช้คีมคบกระบอกปูนที่อยู่ในเตาอบออกจากเตาซึ่งในขณะนั้นจะมีอุณหภูมิประมาณ450-500องศาเซนเซียส นำมาวางเข้ากับเครื่องหล่อเหวี่ยง พร้อมเบ้าที่จะรองรับน้ำโลหะซึ่งถูกอบให้มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับน้ำโลหะจากนั้นำโลหะเหลวเทลงในเบ้าที่ประกอบเครื่องเหวี่ยง เมื่อเทเสร็จแล้วเปิดเครื่องเหวี่ยงำงาน เพื่อเหวี่ยงเอาน้ำโลหะเข้าไปในเบ้าหลอม ซึ่งจะใช้เวลาในการเหวี่ยงทั้งสิ้นประมาณ 30 วินาที ? 1 นาที

 


 


 

   
© ALLROUNDER