ขึ้นรูปตัวต้นแบบ

Details

      การขึ้นรูปตัวต้นแบบ (master model making) เป็นการนำภาพจากการออกแบบด้วยภาพที่ได้จากการวาดด้วยมือ มาทำการขึ้นรูปให้เป็นชิ้นงานต้นแบบ การขึ้นรูปตัวต้นแบบนั้นมีด้วยกัน 2 วิธีได้แก่ การขึ้นรูปต้นแบบด้วยโลหะ และการขึ้นรูปตัวต้นแบด้วยการแกะแว็กซ์/เทียน ซึ่งทั้งสองวิธีก็จะมีขึ้นต้นและความยากง่ายของการทำแตกต่างกันออกไป

 

การขึ้นรูปต้นแบบด้วยโลหะ

        การทำต้นแบบด้วยโลหะ เป็นการสร้างแบบ เพื่อที่นำไปทำแม่พิมพ์ยาง ในกรณีที่ต้องการแบบเป็นจำนวนมาก ๆ แต่กรณีที่ต้องการเพียงชิ้นเดียวก็ใช้การทำต้นแบบด้วยโลหะซึ่ง วิธีการนี้ภาษาช่างเรียกว่า การขึ้นฝีมือ โดยช่างจะขึ้นแบบออกมาเป็นตัวเรือนโลหะ ตามแบบที่ต้องการเริ่มจากโลหะที่ต้องการ อาจจะเป็นทองคำ เงิน ทองแดงหรือทองคำขาว เป็นต้น โดยนำโลหะต่าง ๆ เหล่านี้ให้เปลี่ยนเป็นชิ้นงาน ด้วยวิธีการ ตัดดึง ฉลุ แกะ ตะไบ หล่อ ขัด เชื่อมประสาน เหล่านี้เป็นต้

 

                          

                                                                        การขึ้นรูปตัวต้นแบบด้วยโลหะ

 

การขึ้นรูปต้นแบบด้วยแว๊กซ์/เทียน

         การทำต้นแบบด้วยเทียน จะช่วยทำให้กระบวนการผลิตเครื่องประดับ มีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดมากขึ้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของงาน ดังนั้นจึงควรพิจารณาความเหมาะสมของงานว่าควรทำต้นแบบด้วยวัสดุชนิดใดจึงจะได้งานที่มีคุณภาพ

                         

                                        การขึ้นรูปตัวต้นแบบด้วยแว๊กซ/เทียน

   
© ALLROUNDER