คำถามงานเลเซอร์

Details

 

Q : วัสดุไดบ้างที่สามารถนำไปสั่งเลเซอร์ได้

A : วัสดุที่เราสามารถเลเซอร์ได้ คือ โลหะทุกชนิด,โลหะมีค่า, อโลหะทุกชนิดเช่น ไม้, เรซิ่น,อะคริลิค ฯลฯ

 

   
© ALLROUNDER