ฉีดแว็กซ์จากแม่พิมพ์ยาง

Details

                            

                                    การฉีดเทียน                                                การฉีดเทียนด้วยเครื่องฉีดอัตโนมัติ 

             

                                 เทียนที่ได้จาการฉีด                        แต่งเทียนเพื่อเก็บรายละเอียด 

       

 

   
© ALLROUNDER