คำถามงานหล่อโลหะ

Details

 

Q : การสั่งงานหล่อต้องมียอดสั่งทำอย่างน้อยกี่ชิ้น

A : ไม่จำกัดจำนวนเริ่มตั้งแต่ 1 ชิ้นเป็นต้นไปขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

 

   
© ALLROUNDER